.:: Menu               

.:: FAQ

Soalan lazim dalam kesetiusahaan syarikat

  Print this page

1.

Bagaimana cara untuk mendaftar perniagaan?

a. Jika pemohon menggunakan nama seperti di kad pengenalan;

  • Tidak perlu memohon kelulusan nama.

  • Isi dan lengkapkan Borang A sahaja.

  • Sertakan salinan kad pengenalan.

  • Bayaran adalah RM30.00.

b. Jika pemohon menggunakan nama tred;

  • Perlu momohon kelulusan nama.

  • Isi dan lengkapkan borang A.

  • Sertakan salinan kad pengenalan.

  • Bayaran adalah RM60.00.

2.

Apakah borang-borang yang digunakan untuk membuat perubahan alamat utama perniagaan dan menambah jenis perniagaan?

a. Borang B1 - perubahan alamat utama perniagaan

b. Borang B2 - perubahan jenis perniagaan

3.

Bolehkah sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 membuka perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Pendaftaran 1956?

Tidak boleh.

4.

Bolehkah perniagaan perkongsian menukar statusnya kepada pemilik Tunggal?

Boleh.

5.

Berapakan jumlah bayaran untuk perniagaan milik tunggal dan perniagaan perkongsian?

a. Perniagaan milik tunggal yang menggunakan nama diri seperti dalam kad   pengenalan - RM30.00.

b. Perniagaan milik tunggal yang menggunakan nama tred-RM60.00.

c. Perniagaan perkongsian-RM60.00.

6.

Adakah syarikat yang baru ditubuhkan yang mempunyai pengarah/pengasas pertama juga perlu untuk memajukan  resolusi untuk pelantikan pertama pengarah dan setiausaha?

Bagi pelantikan pertama pengarah dan setiausaha yang dinamakan dalam tataurusan syarikat tidak perlu memajukan resolusi bagi pelantikan mereka.

7.

Bolehkah hanya setiausaha yang mengesahkan salinan resolusi lembaga pengarah bagi pelantikan pengarah, setiausaha dan pengurus tanpa mendapat pengesahan seorang lagi pengarah seperti yang dicatitkan dalam Pengumuman Awam SSM Bil.3/2002?

Kedua-dua setiausaha dan pengarah diperlukan untuk mengesahkan salinan resolusi lembaga pengarah tersebut.

8.

Adakah salinan resolusi lembaga pengarah diperlukan bagi peletakan jawatan pengarah, setiausaha dan pengurus syarikat?

Salinan resolusi lembaga pengarah tidak diperlukan bagi peletakan jawatan pengarah, setiausaha dan pengurus syarikat.

9.

Apa yang harus dilakukan oleh seorang setiausaha syarikat apabila tidak dapat menghubungi semua pengarah syarikat?

Apabila seorang setiausaha syarikat tidak dapat menghubungi semua pengarah-pengarah syarikat di alamat yang terakhir diketahui (“last known address”) beliau bolehlah memfailkan notis melalui borang 48E sebagai tindakan akhir dan ini bererti bahawa satu bulan dari tarikh borang 48E tersebut beliau bukan lagi bertindak sebagai setiausaha syarikat tersebut.

[Top][Previous][Next]

 

_______________________________________________________________________________________________

Email: koyaail15@gmail.com

© 2007-2011 TubuhSyarikat.Com, Hak Cipta Terpelihara. Designed & Developed by koyaail15[@]gmail.com