.:: Menu               

.:: Polisi


									
This statement discloses the policy and privacy of TubuhSyarikat.Com

  

Kami menjaga privasi pelanggan Tubuhsyarikat.com, kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi pelanggan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Kesemua maklumat yang diberikan pelanggan melalui laman web TubuhSyarikat.com disimpan dengan selamat.

Kesilapan atau kecuaian dalam mengisi borang permohonan dan lain-lain maklumat adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

Penghantaran dokumen syarikat sama ada melalui pos laju atau lain-lain ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

TubuhSyarikat.com menafikan terlibat dalam sebarang urusan penipuan.

TubuhSyarikat.com berhak meminda dan mengubah laman web ini bila-bila masa tanpa sebarang notis atau pemberitahuan.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan kerosakan yang disebabkan daripada laman web TubuhSyarikat.com.

Kesemua hak cipta daripada Tubuhsyarikat.com adalah terpelihara, hubungi kami jika ingin membuat sebarang salinan atau menggunakan material dari web ini.

 

Utama  |  Setiausaha Syarikat  | Polisi

_______________________________________________________________________________________________

Email: koyaail15@gmail.com

© 2007-2011 TubuhSyarikat.Com, Hak Cipta Terpelihara. Designed & Developed by koyaail15[@]gmail.com